Системи обліку електроенергії

Системи обліку електроенергії
ТОВ «ХАРКІВПРОМЕНЕРГО» пропонує комплекс робіт з організації системи обліку
електроенергії – від проектування до впровадження в промислову експлуатацію.
Є декілька варіантів організації системи обліку електроенергії:

 

АСКОЕ – автоматизована система комерційного обліку електроенергії  – це система
передачі даних з лічильників комерційного обліку підприємства (споживача електроенергії)
на власний сервер та сервер енергопостачаючої компанії. Основою цієї системи є спеціальне
програмне забезпечення.
Встановлення АСКОЕ надає можливість перейти на незалежного постачальника
електроенергії.
До складу АСКОЕ споживача входять:
 лічильники (разом з вимірювальними трансформаторами та колами обліку),
 канали передачі даних до споживача та енергопостачальної організації,
 комунікаційне обладнання на базі промислових комп'ютерів для збору і обробки даних
вимірювань та пристрої, які забезпечують передачу даних (наприклад, модеми),
 програмне забезпечення АСКОЕ.
Які переваги отримує клієнт від застосування АСКОЕ:
 АСКОЕ надає можливість перейти на незалежного постачальника електроенергії;
 можливість перегляду даних щодо споживання електричної енергії та потужності в будь-
який момент та з будь-якою періодичністю;
 можливість здійснення аналізу споживання, прогнозування витрат на електроенергію;
 можливість зберігання та надання інформації щодо споживання електричної енергії та
потужності в зручному для аналізу вигляді;
 можливість самостійно контролювати ліміти споживання електричної потужності в години
максимального навантаження енергосистеми;
 можливість самостійно контролювати ліміти споживання електричної енергії;
 можливість самостійно контролювати працездатність точок обліку.


АСТОЕ – автоматизована система технічного обліку електроенергії – це  система передачі
даних з лічильників комерційного обліку підприємства (споживача електроенергії) на
власний сервер. У цій системі основою теж є програмне забезпечення. Ця система втілюється
для контролю споживання електроенергії з усіма такими ж функціями, як і АСКОЕ. Основне
призначення – контроль режиму роботи електромережі підприємства в реальному часі
(бачити розподіл спожитої електроенергії по цехах чи будь-яких підрозділах з бажаним
інтервалом 3,5,10,30хв, струми пофазно та діюче значення потужності на приєднаннях.) .
Відмінність від АСКОЕ полягає у відсутності взаємодії з енергопостачальною компанією.


ЛУЗОД – локальне устаткування збору та обробки даних – це сукупність засобів обліку,що
встановлюються з метою проведення розрахунків за спожиту електричну енергію і
забезпечують вимірювання, збір, накопичення й обробку інформації про обсяги й параметри
потоків електричної енергії та значення споживаної потужності. ЛУЗОД має інтерфейс
дистанційного зчитування даних для роботи у складі автоматизованої системи комерційного
обліку АСКОЕ.
Принципова відмінність ЛУЗОД від АСКОЕ полягає в тому, що клієнт, у якого встановлено
ЛУЗОД, не має можливості  дистанційно переглядати та контролювати дані щодо
споживання електричної енергії та потужності в режимі on-line, оскільки в ЛУЗОД відсутнє
потрібне для цього програмне забезпечення.

Етапи встановлення АСКОЕ:

– розробка та узгодження технічного завдання та проекту,
– поставка обладнання та монтажні роботи,
– пусконалагоджувальні роботи,
– введення системи в дослідну експлуатацію,
– введення системи в промислову експлуатацію.